I+D+i

La innovació, el nostre motor de creixement

El compromís per la innovació, la sostenibilitat i l’eficiència energètica són els principis fonamentals de treball a Simetría.

Per això, per poder ser competitius en el mercat, tan canviant, hem apostat fermament per la innovació.

Per a Simetría la innovació és una estratègia global incorporada en tots els nivells de la companyia. Perquè el nostre grup sigui considerat innovador, promovem el coneixement, la creativitat i les habilitats dels nostres treballadors.

Amb aquesta finalitat hem implantat el Sistema de Gestió de l’R+D+I en tots els nostres negocis d’acord amb la norma UNE 166002 per aconseguir una estratègia de negoci orientada a la innovació que ens permeti oferir solucions més sostenibles per als nostres clients.

Simetría compta amb un equip de professionals especialitzats en el desenvolupament de projectes d’R+D+I que ofereixen solucions energèticament eficients i que alhora siguin sostenibles per al medi ambient. Les nostres línies de recerca i desenvolupament estan enfocades en especial a millorar l’eficiència en els processos, en la gestió de residus i el desenvolupament de nous materials.

SEGURDRON
+ info

SEGURDRON

L’objectiu del projecte ha consistit en el desenvolupament d’un dispositiu de seguretat domèstic de detecció de drons que no necessita emetre ones electromagnètiques. El dispositiu permet salvaguardar un recinte en cas de la intrusió de drons.

SOLPINVAP
+ info

SOLPINVAP

El projecte ha desenvolupat una tecnologia de generació d’energia tèrmica en forma de vapor a partir de calor de concentració tipus Fresnel per aplicació industrial. La tecnologia desenvolupada consisteix en un sistema de generació de vapor indirecte amb un generador tipus Kettle.

deepPLA
+ info

deepPLA

Un nou model de gestió d’envasos biodegradables de PLA. El sistema consisteix en: detecció i classificació de nous materials pel sistema de classificació òptica automatitzat de la planta de gestió de residus, identificació i selecció de microorganismes capaços de degradar el PLA, producció de microorganismes a partir de residus orgànics procedents de recollida selectiva i, finalment, bioaugmentació del procés de compostatge.

BIO2LAC
+ info

BIO2LAC

El projecte ha desenvolupat bioproductes per neteja, descalcificants o recobriments. D’altra banda ha investigat la viabilitat de la producció d’àcid làctic per a aplicacions químiques i de neteja, i finalment ha estudiat el desenvolupament de biofertilitzants.