Simetría

Simetría és un grup d’empreses amb més de 80 anys d’experiència, que creu en un món millor. Per això treballa amb persones orientades a la innovació, l’eficàcia, la sostenibilitat y el factor humà.

Amb un gran nombre d’empreses que comprenen diversos àmbits, que permeten oferir solucions completes i crear sinergies entre elles per adaptar-nos a les necessitats de cada projecte.

Desenvolupant el futur.

Millorant la movilitat.

Els nostres serveis de Construcció compten amb l’àmplia experiència de les seves empreses en la construcció d’infraestructures i edificacions, tant públiques com privades. Treballem amb la clara vocació d’executar projectes que facilitin la mobilitat sostenible, la comoditat, i la millora de la qualitat de vida de les persones i de la societat en general.

4,517 KM de Conservació de Carreteras Nacionals, Autonòmiques i Provincials

Desenvolupant el futur.

Creant nous materials.

Des de l’àrea de Materials de Construcció, treballem sota diferents marques per oferir els millors àrids, formigons, morters i adhesius cimentosos. En aquesta àrea, la innovació i l’economia circular són primordials per poder crear materials amb residus de la construcció i demolició i altres sectors, aprofitant així molts dels (RCD) que es recullen al nostre abocador per donar-los una segona vida.

Capacitat de producció de 4.5000.000 T a l’any

Desenvolupant el futur.

Fent-lo més sostenible.

A l’àrea de Medi Ambient la nostra tasca s’orienta a oferir la millor atenció en la gestió integral de residus, la jardineria i els serveis urbans. La innovació i l’experiència acumulada ens permeten portar a terme actuacions amb les tècniques més atuals i òptimes, des de la reutilizació dels residus de poda per a altres usos o la creació de nous productes a partir dels RSU, passant per la digitalizació de processos de reg o recollida, fins a la reducció de les emissions de CO2 amb la renovació de vehicles i maquinària per models eléctrics.

Gestió i tractament integral >300.000 t/año de Residus Sólids Urbans

Desenvolupant el futur.

Optimitzant els recursos.

Els nostres serveis d’Energia cobreixen el mercat des de les energies renovables i l’eficiència energètica fins a les instal·lacions necessàries per a quasevol infraestructura. La nostra meta és generar energia neta de la manera més sostenible i reduint l’impacte mediambiental de les nostres activitats. És per això que des de Simetría hem desenvolupat el nostre propi sistema de generació d’energia Termosolar.

Mòduls d’energia Termosolar Patentats

Desenvolupant el futur.

Gestionant recursos essencials.

Els nostres serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua, treballen en la construcció d’obres hidràuliques, la distribució i la potabilització d’aigua, el tractament, la depuració i la regeneració d’aigües residuals, així com en la gestió i valoració de residus. Tot això ho fem des de la innovació i amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aigua i de les infraestructures en què treballem perquè la societat gaudeixi de més qualitat de vida.

Gestió d’aigües en tot el territori Español

Desenvolupant el futur.

Oferint tranquil·litat.

En els serveis de SEGURETAT, adaptem les millors tecnologies del mercat en sistemes de seguretat a les necessitats de cada projecte perquè compleixin amb les màximes garanties de qualitat. Per això treballem cada detall amb una cura exhaustiva, amb l’objectiu clau d’oferir la màxima fiabilitat en cada actuació, servei i sistema instal·lat.

1.840.851 Senyals d’alarma gestionats a la nostra central receptora en un any

Desenvolupant el futur.

Tenint cura de qui més ho necessita.

El nostre negoci de serveis SOCIOSANITARIStreballa orientat al 100% al benestar de les persones de qui té cura. La nostra àrea d’actuació inclou des del disseny, la construcció i l’organització fins a l’explotació i gestió de serveis a tot tipus de centres orientats a servir la societat.

Assistència sociosanitària a 4.200 persones

Desenvolupant el futur.

Generant noves oportunitats.

En els serveis de REAL ESTATE ens basem a generar oportunitats de negoci en l’àmbit immobiliari i a oferir un servei de gestió de clau en el pany, de manera que evitem preocupacions als nostres clients. Tot això ho fem des de l’experiència i la vocació de servei que atresorem, d’aquí neix la nostra fiabilitat a l’hora de fer que cada projecte sigui únic i especial.

Més de 150 Projectes Generats