I+D+i

La innovació, el nostre motor de creixement

El compromís per la innovació, la sostenibilitat i l’eficiència energètica són els principis fonamentals de treball a Simetría.

Per això, per poder ser competitius en el mercat, tan canviant, hem apostat fermament per la innovació.

Per a Simetría la innovació és una estratègia global incorporada en tots els nivells de la companyia. Perquè el nostre grup sigui considerat innovador, promovem el coneixement, la creativitat i les habilitats dels nostres treballadors.

Amb aquesta finalitat hem implantat el Sistema de Gestió de l’R+D+I en tots els nostres negocis d’acord amb la norma UNE 166002 per aconseguir una estratègia de negoci orientada a la innovació que ens permeti oferir solucions més sostenibles per als nostres clients.

Simetría compta amb un equip de professionals especialitzats en el desenvolupament de projectes d’R+D+I que ofereixen solucions energèticament eficients i que alhora siguin sostenibles per al medi ambient. Les nostres línies de recerca i desenvolupament estan enfocades en especial a millorar l’eficiència en els processos, en la gestió de residus i el desenvolupament de nous materials.

GRAPHOS
+ info

GRAPHOS

L’objectiu d’aquest projecte ha estat traslladar les impressionants propietats mecàniques, de conductivitat tèrmica i elèctrica del grafè a betums i ciments. Desenvolupar noves barreges bituminoses que augmentin la durabilitat dels ferms, en minimitzin l’impacte ambiental i potenciïn l’ús del vehicle elèctric.

WASTE2ASFALT
+ info

WASTE2ASFALT

L’objectiu d’aquest projecte s’ha centrat en la producció de barreges eficients amb altes prestacions en què se substitueixi el màstic natural per residus buscant dotar-les de noves prestacions, com ara les fonoabsorbents.

AUTOPROin
+ info

AUTOPROin

S’ha desenvolupat una plataforma web que permet la planificació individual de l’obra de pavimentació actualitzant la informació digital d’aquesta planificació mitjançant un model BIM. L’eina també millora l’eficiència dels processos de fabricació de ferm bituminós a partir de la captura i anàlisi predictiu d’informació de paràmetres de fabricació.

GESVERD
+ info

GESVERD

Es tracta d’una plataforma web pensada per a la gestió integral del servei de manteniment de jardineria d’un municipi. La plataforma permet la gestió de l’inventari i de les seves incidències, així com la planificació dels treballs. La gestió dels informes en temps real permet una gestió més eficient dels recursos. L’eina també inclou la telegestió de reg dels jardins municipals.