Serveis i Infraestructures
Simetría és un grup d’empresas que treballen en diferents ámbits, com ara la construcció, els materials de construcció, els serveis energètics, la gestió integral de residus, els serveis de seguretat, el cicle integral de l’aigua, els serveis sociosanitaris, la jardineria, o els serveis inmobiliaris.
Àrees de Negoci
80 Anys
d’experiència
216 M €
de Facturació anual
Més de 3800
Persones amb
vocació de servei
+ 5800
Clients atesos
GRUP D’EMPRESES
CONSTRUCCIÓ
Becsa
Durantia
MATERIALS
DE CONSTRUCCIÓ
Origen
MEDI
AMBIENT
Tetma
Centre Verd
ENERGIA
Indertec
SEGURITAT
Casva
REAL ESTATE
Area Desarrollo
AIGUA
Ciclagua
SOCIOSANITARI
Gesmed