Aigua

Ens ocupem del tractament de l’aigua en tot el seu cicle

A Simetría hem apostat recentment per treballar en el tractament i la cura de l’aigua en tot el seu cicle gràcies a un equip amb més de 20 anys d’experiència.

Podem prestar a les administracions públiques tot tipus de serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua.

Depuració i manteniment d’EDAR

Estem especialitzats en el cicle integral de l’aigua, en els camps de depuració d’aigües residuals urbanes i industrials, en el manteniment d’instal·lacions industrials (estacions de depuració d’aigües residuals (EDAR) i estacions de tractament d’aigua potable (ETAP)), en sistemes de control i supervisió avançats, en la gestió i el tractament de residus, així com en la recerca, la innovació i la transferència tecnològica en el sector del proveïment i sanejament d’aigua.

Depuración y mantenimiento

Construcció d’infraestructures

Dins de les activitats que oferim des dels nostres serveis d’aigua, treballem en la planificació i execució de tota mena d’instal·lacions de sanejament i depuració, així com d’obres hidràuliques en general.

Infraestructuras agua