I+D+i

La innovació, el nostre motor de creixement

El compromís per la innovació, la sostenibilitat i l’eficiència energètica són els principis fonamentals de treball a Simetría.

Per això, per poder ser competitius en el mercat, tan canviant, hem apostat fermament per la innovació.

Per a Simetría la innovació és una estratègia global incorporada en tots els nivells de la companyia. Perquè el nostre grup sigui considerat innovador, promovem el coneixement, la creativitat i les habilitats dels nostres treballadors.

Amb aquesta finalitat hem implantat el Sistema de Gestió de l’R+D+I en tots els nostres negocis d’acord amb la norma UNE 166002 per aconseguir una estratègia de negoci orientada a la innovació que ens permeti oferir solucions més sostenibles per als nostres clients.

Simetría compta amb un equip de professionals especialitzats en el desenvolupament de projectes d’R+D+I que ofereixen solucions energèticament eficients i que alhora siguin sostenibles per al medi ambient. Les nostres línies de recerca i desenvolupament estan enfocades en especial a millorar l’eficiència en els processos, en la gestió de residus i el desenvolupament de nous materials.

3G SYNGAS
+ info

3G SYNGAS

Producció de gas sintètic de tercera generació a partir de residus sòlids urbans. Aquest projecte ha permès generar energia per a la planta de tractament millorant-ne l’eficiència i la petjada de carboni.

Morter antilliscant
+ info

Morter antilliscant

Disseny, identificació i posada en obra de morter sobre paviment de formigó

Obtenció d’un producte per a tractaments superficials acolorits per aplicar-lo en paviments de formigó, que millora les propietats antilliscants en condicions de mullat per incrementar, d’aquesta manera, la seguretat viària. El desenvolupament del projecte ha comptat amb finançament de l’IMPIVA i fons FEDER.

Anàlisi multifactorial d’elements estructurals de formigó armat
+ info

Anàlisi multifactorial d’elements estructurals de formigó armat

Aquest projecte pretén dissenyar i implantar una eina que faciliti el predimensionat d’elements estructurals de formigó armat i que simplifiqui la comparació de les diferents alternatives de disseny. Un altre objectiu del projecte és el de desenvolupar un model d’optimització basat en xarxes neuronals que permetin generar elements estructurals òptims des del punt de vista econòmic i mediambiental.

Dics artificials “BARA”
+ info

Dics artificials “BARA”

Recerca aplicada a la fabricació de peces artificials «BARA» per a la construcció de dics

El projecte se centra en l’estudi de les condicions i paràmetres principals, així com els procediments que afecten el temps d’enduriment d’una peça de geometria definida, amb la intenció d’optimitzar aquests paràmetres i definir així la metodologia més adequada que redueixi el temps de fabricació i la posada en servei.