Prevenció

Gran compromís amb
la seguretat i la salut laboral

El Simetría Grup posseeix un gran compromís amb la seguretat i la salut laboral, ja que es tracta d’una prioritat per al nostre grup, un element clau i diferenciador.

En aquest sentit, l’equip directiu té la responsabilitat que totes les companyies que conformen el grup Simetría implementin les millors pràctiques en aquesta matèria, per tal de ser reconeguts com un referent per la nostra gestió exemplar. Per això, al grup Simetría es va optar per la modalitat preventiva d’un servei de prevenció mancomunat, cosa que garanteix implantacions, desenvolupaments i seguiments d’exigències similars en totes les àrees d’activitat.

Sistema de Gestió
El Grup Simetría posseeix la certificació del seu sistema de gestió de Prevenció de Riscos Laborals, d’acord amb els requisits de la Normativa ISO45001:2018, i eleva el seu compromís envers la Seguretat i la Salut Laboral a les exigències presents i futures.
ISO 45001 SIMETRÍA GRUP

El compliment de la legalitat en matèria de prevenció de riscos laborals al Grup Simetría és un imperatiu promogut des de la direcció general, a què es destinen els recursos necessaris perquè les persones que treballen en el grup o sota la direcció d’aquest, com ara empreses contractistes, subcontractistes, industrials i similars, n’apliquin els procediments i instruccions de manera inexcusable i amb la diligència deguda. Per això, comptem amb la gestió de plataformes d’homologació de contractes i coordinació d’activitats empresarialsper portar aquest compliment de legalitat al seu màxim exponent.

Des de l’SPM es desenvolupen actuacions per determinar fonts, situacions, actes o combinació de les anteriors que puguin resultar nocius per als treballadors, per a la seva integritat física i salut emocional, i perjudicials per a la seva salut. Aquestes actuacions es porten a terme en les diferents especialitats preventives per fer una prevenció integral i garantir la salut dels treballadors.

La seguretat i la salut de les persones que treballen sota el paraigua de Simetría, amb independència del seu tipus de contracte és, abans de tot, una prioritat en la nostra cultura empresarial.

PROMOCIÓ DE LA SALUT

El foment de la cura de la salut, així com la sensibilització cap al desenvolupament d’hàbits de vida saludables entre el personal de l’organització, és una altra de les funcions de les quals s’encarrega l’àrea de Prevenció de Riscos Laborals del Grup.

FORMACIÓ PREVENTIVA

L’SPM del grup Simetría està en possessió del certificat de registre com a entitat formadora homologada per la Fundació Laboral de la Construcció.

Apostem per la formació interna de qualitat perquè aporta i aportarà en un futur consciència preventiva a la plantilla de les empreses de Grup..