I+D+i

La innovació, el nostre motor de creixement

El compromís per la innovació, la sostenibilitat i l’eficiència energètica són els principis fonamentals de treball a Simetría.

Per això, per poder ser competitius en el mercat, tan canviant, hem apostat fermament per la innovació.

Per a Simetría la innovació és una estratègia global incorporada en tots els nivells de la companyia. Perquè el nostre grup sigui considerat innovador, promovem el coneixement, la creativitat i les habilitats dels nostres treballadors.

Amb aquesta finalitat hem implantat el Sistema de Gestió de l’R+D+I en tots els nostres negocis d’acord amb la norma UNE 166002 per aconseguir una estratègia de negoci orientada a la innovació que ens permeti oferir solucions més sostenibles per als nostres clients.

Simetría compta amb un equip de professionals especialitzats en el desenvolupament de projectes d’R+D+I que ofereixen solucions energèticament eficients i que alhora siguin sostenibles per al medi ambient. Les nostres línies de recerca i desenvolupament estan enfocades en especial a millorar l’eficiència en els processos, en la gestió de residus i el desenvolupament de nous materials.

PAV-DT
+ info

PAV-DT

Nova solució tipus inercial per aconseguir una auscultació completa i avançada de la qualitat i estat de deteriorament del paviment en temps real.

La finalitat del projecte objectiu és desenvolupar un sistema d’auscultació de paviment Classe I de baix cost i instal·lable en vehicles convencionals, amb la capacitat addicional de detectar, localitzar i quantificar els defectes existents en el paviment.

CRYSTALOFNOISE
+ info

CRYSTALOFNOISE

Recerca i desenvolupament de pantalla acústica basada en cristalls de so per a infraestructures viàries.

Disseny i desenvolupament d’un nou concepte de pantalla acústica basada en cristalls de so per instal·lar-les en infraestructures viàries. Aquesta pantalla presenta una sèrie d’avantatges respecte a les tradicionals, com ara: menys fonaments requerits, solucions més estètiques, permeabilitat al vent i a l’aigua, utilització de productes procedents del reciclatge, i possibilitat de sintonització a cada problema concret de soroll.

BIOLIGWASTE
+ info

BIOLIGWASTE

El projecte s’ha centrat en l’obtenció de sortida comercial a la poda, més enllà del compostatge. Per això s’ha procedit a l’estudi i selecció de matèries primeres adequades de la poda de jardins municipals per a l’obtenció de biocombustibles, àcid làctic i bioolis. S’ha portat a terme una anàlisi tecnicoeconòmica de la producció de bioetanol

F2URBAN
+ info

F2URBAN

Recerca i desenvolupament d’elements flexibles fonoabsorbents en entorns urbans.

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar noves solucions antisoroll basades en sistemes tèxtils i dissenyades d’acord amb processos d’optimització de les seves prestacions acústiques. Aquestes solucions es faran servir en entorns urbans per atenuar el soroll ambiental provocat per establiments exteriors d’hostaleria i d’oci, així com per les obres de construcció i demolició.