MEDI AMBIENT

Els nostres serveis estan orientats a la cura i el respecte pel medi ambient

A Simetría apostem per prestar serveis relacionats amb el medi ambient que basen la seva activitat en la sostenibilitat i en l’optimització de recursos.

Per poder garantir que els municipis que contractin els nostres serveis urbans, gestió de residus o jardineria obtinguin els millors resultats adaptats a les seves necessitats.

Gestió de residus

Els serveis de gestió de residus tenen més de 20 anys d’experiència treballant en la gestió integral del cicle dels residus, des de la recollida inicial o la gestió d’ecoparcs fins al seu tractament i valorització en una planta de gestió i tractament.


CONÈIXER MÉS

Gestió de residus

Serveis Urbans

Treballem per oferirserveis integrals a municipis i ciutats, agrupant la recollida d’RSU (residus sòlids urbans),amb la instal·lació de contenidors per a tots els residus, el transport d’aquests fins a un gestor autoritzat, i la neteja i desinfecció de carrers, places i jardins.
CONÈIXER MÉS

Serveis urbans

Jardineria

El manteniment de jardins, la construcció o remodelació d’àrees verdes, la producció i comercialització de planta ornamental, els estudis i projectes de jardineria i reg, els tractaments silvícoles i els desbrossaments de cunetes i grans àrees són un altre dels negocis dins de l’organització de Simetría. A més, actualment treballem per implantar sistemes intel·ligents de reg per a les smart cities i tècniques de jardineria ecològica.


CONÈIXER MÉS

Construcción de jardines