Materials

Fabricació de materials

Amb un recorregut de més de quaranta anys d’experiència, a l’àrea de Materials de Simetría fabriquem àrids, formigó, morter, ciment i adhesius cimentosos, i n’arribem a produir al voltant de4.5000.000 T/any,a les diferents plantes de producció ubicades a les províncies de València, Castelló i Tarragona.

A més, també ens especialitzem en la gestió dels residus de construcció i demolició(RCD), de manera que tanquem, així, el cercle de la gestió integral dels materials de construcció.

Comercialització i
venda d’àrids

A Simetría ens dediquem a la fabricació i comercialització d’àrids amb una capacitat de producció de 3.500.000 T/any. En els nostres centres de fabricació tenim implantats sistemes de control de la producció que permeten garantir que els productes fabricats compleixen amb els requisits exigits pels nostres clients.


CONÈIXER MÉS

Pedreres

Empresa de formigó i morter fresc

A més, en el grup també es fabriquen formigó i morter fresc, amb una producció total de 300.000 m3/any. Disposem d’una flota pròpia de cisternes formigoneres i de sistemes de planificació de subministraments que asseguren que les comandes dels clients es satisfacin segons les seves necessitats.

També ens especialitzem en la fabricació i subministrament de morter sec en diferents formats (a granel, big-bag o sacs). La nostra experiència, el coneixement de les matèries primeres i la capacitat del nostre laboratori ens permet crear morters que s’adaptin a les necessitats particulars dels nostres clients.

CONÈIXER MÉS

Fabricació

Distribució
de ciment

Dins l’àrea de Materials, a Simetría també treballem per poder oferir als nostres clients els millors ciments, que destaquen per la qualitat dels productes subministrats, l’orientació al client i al servei, i l’assessorament que ofereix el departament tècnic, basat en l’experiència en l’ús d’aquest material a l’àrea de Construcció.

CONÈIXER MÉS

Molta Port de Castelló

Gestió de residus

Un altre dels serveis de l’àrea de Materials és la gestió de residus de la construcció i la demolició. Per això disposem de contenidors per a la recollida de residus i retirada posterior per lliurar-los al gestor autoritzat corresponent. A més, també es procedeix a l’eliminació d’aquests residus en els nostres propis dipòsits controlats.

CONÈIXER MÉS

Gestors autorizats d’RCD

FORCOL
additius per a ciment

El nostre negoci de materials fabrica i comercialitza morter sec amb la denominació FORCOL, creada al llarg de l’any 2012, la qual està especialitzada en la fabricació i subministrament d’adhesius cimentosos ensacats. Disposem d’una gamma de productes que permet cobrir totes les necessitats de mercat en adhesius cimentosos.

CONÈIXER MÉS

Ciment en cua