Es tracta d’una plataforma web pensada per a la gestió integral del servei de manteniment de jardineria d’un municipi. La plataforma permet la gestió de l’inventari i de les seves incidències, així com la planificació dels treballs. La gestió dels informes en temps real permet una gestió més eficient dels recursos. L’eina també inclou la telegestió de reg dels jardins municipals.