Recerca i desenvolupament d’elements flexibles fonoabsorbents en entorns urbans.

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar noves solucions antisoroll basades en sistemes tèxtils i dissenyades d’acord amb processos d’optimització de les seves prestacions acústiques. Aquestes solucions es faran servir en entorns urbans per atenuar el soroll ambiental provocat per establiments exteriors d’hostaleria i d’oci, així com per les obres de construcció i demolició.