Estudi del valor i l’evolució dels paràmetres resistents i de deformabilitat del formigó emprat en forjats d’edificació, i ajust dels criteris de cintrament i descintrament segons diferents condicions de temperatura i humitat

Projecte finançat pel CDTI que ha consistit a ajustar les condicions de cintrament i descintrament per aplicar als forjats d’edificació, segons diferents condicions de temperatura i humitat que poden produir-se en diferents èpoques de l’any, així com entre les diferents àrees geogràfiques en què actua BECSA, també millorant els models de repartiment de càrregues entre forjats cintrats.