S’ha desenvolupat una plataforma web que permet la planificació individual de l’obra de pavimentació actualitzant la informació digital d’aquesta planificació mitjançant un model BIM. L’eina també millora l’eficiència dels processos de fabricació de ferm bituminós a partir de la captura i anàlisi predictiu d’informació de paràmetres de fabricació.